فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


كشور نوع تفاهم نامه عنوان تفاهم نامه سال انعقاد فایل ضمیمه
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1392 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان فنی و حرفه ای 1385 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی صندوق ضمانت صادرات ایران 1392 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی پارک فناوری پردیس 1391 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی وزارت ارشاد 1392 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی صندوق مهر امام رضا(ع) 1392 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی بیمه ایران 1394 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی وزارت تعاون،کار ورفاه 1393 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی تفاهم نامه با سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس 1394 دانلود تفاهم نامه
بوسني و هرزگوين تفاهم نامه های خارجی يادداشت‌تفاهم با وزارت اقتصاد و تجارت خارجي بوسني و هرزگوين 1395 دانلود تفاهم نامه
پاكستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با سازمان توسعه بنكاه‌هاي كوچك و متوسط پاكستان 1393 دانلود تفاهم نامه
بلغارستان تفاهم نامه های داخلی يادداشت تفاهم با آژانس ترويج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جمهوري بلغارستان 1395 دانلود تفاهم نامه
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري‌هاي مشترك اقتصادي و صنعتي با وزارت احيا و انكشاف دهات جمهوري اسلامي افغانستان 1387 دانلود تفاهم نامه
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري با و ولايت بلخ افغانستان 1391 دانلود تفاهم نامه
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري‌هاي مشترك اقتصادي و صنعتي با وزارت تجارت و صنايع افغانستان 1386 دانلود تفاهم نامه
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري مشترك اقتصادي و صنعتي (فني و مهندسي) با اتحاديه صنعتگران هرات-افغانستان 1390 دانلود تفاهم نامه
الجزاير تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري با وزارت مؤسسات كوچك، متوسط و صنايع سنتي جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير 1383 دانلود تفاهم نامه
اندونزي تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با وزرات صنايع اندونزي 1385 دانلود تفاهم نامه
ايتاليا تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با موسسه توسعه صنعتي ايتاليا در جهت تقويت همكاري بين ايران و ايتاليا 1383 دانلود تفاهم نامه
ايتاليا تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي با دولت جمهوري ايتاليا 1383 دانلود تفاهم نامه
آلمان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با bbw 1396 دانلود تفاهم نامه
آلمان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با ايالت بادن وورتمبرگ آلمان 1395 دانلود تفاهم نامه
تاجيكستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري‌هاي مشترك اقتصادي و صنعتي با وزارت رشد اقتصاد و بازرگاني جمهوري تاجيكستان 1390 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با سازمان توسعه صنايع كوچك و متوسط جمهوري تركيه 1390 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با سازمان توسعه صنايع كوچك و متوسط تركيه 2 1394 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با اتاق استانبول 1395 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی صورتجلسه سرمايه گذاري مشترك ايران تركيه 1395 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های داخلی يادداشت تفاهم همكاري صنعتي با جمهوري تركيه 1389 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم اولين نشست اجلاس كارگروه مشترك مرزي با جمهوري تركيه 1388 دانلود تفاهم نامه
چين تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با CICCPS 1396 دانلود تفاهم نامه
چين تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با CICCPS 1396 دانلود تفاهم نامه
چين تفاهم نامه های خارجی توافق‌نامه با شركت چري كشور چين 1394 دانلود تفاهم نامه
چين تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با وزارت بازرگاني جمهوري خلق چين 1392 دانلود تفاهم نامه
عراق تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري با وزارت صنايع و معادن عراق 1396 دانلود تفاهم نامه
كره جنوبي تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با اداره كل كسب و كار‌هاي كوچك و متوسط كره جنوبي 1394 دانلود تفاهم نامه
مالزي تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با شركت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مالزي 1390 دانلود تفاهم نامه
نيجريه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با آژانس ترويج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيجريه 1391 دانلود تفاهم نامه
ونزوئلا تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با جمهوري بوليواري ونزوئلا 1387 دانلود تفاهم نامه
ونزوئلا تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با وزارت اقتصاد مردمي جمهوري بوليواري ونزوئلا 1383 دانلود تفاهم نامه
ونزوئلا تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با وزارت صنايع ومعادن پايه و شركت veninsa جمهوري بوليواري ونزوئلا 1385 دانلود تفاهم نامه
هند تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با سازمان ملي صنايع كوچك جمهوري هند 1389 دانلود تفاهم نامه